Корили Кирилла

Корили Кирилла:
– Не дразни гориллу!
Корили гориллу:
– Не дразни Кирилла!